Biuro Rachunkowe  W ramach działalności rachunkowo-księgowej zajmuję się:

 • prowadzeniem:
  • ewidencji przychodów (ryczałtu)
  • podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
  • rejestrów dla celu podatku VAT
  • ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówki)
 • sporządzaniem:
  • deklaracji VAT i VAT UE
  • list płac pracowników i kartotek wynagrodzeń
 • sporządzaniem i wysyłaniem drogą elektroniczną zgłoszeń i deklaracji rozliczeniowych ZUS
Posiadam certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz związane z tą działalnością ubezpieczenie OC.

Kontakt

 


Biuro
 42 6406123
Łagiewnicka 54/56
91-845 Łódź, p.310
3 piętro


Biuro Rachunkowe
Anna Orzechowska
 609 046 857
 biuro@antares-sc.pl

Antares